Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi-Khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức lý luận trên Internet
vị trí của bạn:Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi > Hồ sơ công ty > Khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức lý luận trên Internet
Khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức lý luận trên Internet
ngày phát hành:2023-09-13 11:48     Số lần nhấp:58
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”.

Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” được kết nối trực tuyến tại 9 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy tham gia thí điểm Đề án (Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bình Dương).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, chủ trì Lễ khai trương.

“Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” được triển khai nhằm mục đích góp phần đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,Hồ sơ công ty thù địch.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và kỳ vọng Hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy, tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ để “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Nhấn nút khai trương hệ thống.

Nhấn nút khai trương hệ thống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị chú trọng bảo đảm kiến thức lý luận chính trị phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội; khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm Hệ thống; các địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cũng trong chiều 9/8, diễn ra Hội nghị Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023./.