Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi-hợp tác trao đổi