Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi-Thạnh Hóa tập trung đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong
vị trí của bạn:Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi > hợp tác trao đổi > Thạnh Hóa tập trung đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong
Thạnh Hóa tập trung đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong
ngày phát hành:2023-09-16 12:53     Số lần nhấp:159

Huyện Thạnh Hóa gắn biển cảnh báo tại các hầm đất khai thác xong

Thông tin từ UBND huyện Thạnh Hóa, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về kế hoạch đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong, huyện phối hợp sở, ngành tỉnh, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo. Huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát toàn bộ, thực hiện các thủ tục về đất đai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại các địa phương. Đến nay, công tác đóng cửa mỏ trên địa bàn huyện cơ bản theo tiến độ kế hoạch.

Chị Nguyễn Thị Hằng (xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) chia sẻ: Trên địa bàn xã có nhiều hầm đất khai thác xong với diện tích lớn. Các biện pháp bảo đảm an toàn dù được thực hiện nhưng lâu ngày bị xuống cấp, đe dọa đến sự an toàn. Người dân sống gần khu vực khá lo lắng.

Hiện nay, địa phương rào chắn, gắn biển cảnh báo xung quanh khu vực hầm đất và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi mong muốn địa phương giao lại cho đơn vị cụ thể có đầy đủ chức năng để khai thác nguồn nước mặt cũng như triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong khu vực.

Huyện rào chắn để bảo đảm an toàn tại các hầm đất khai thác xong

Ông Trần Văn Bình (xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa) kiến nghị đối với các hầm đất khai thác xong, địa phương nên nhanh chóng triển khai các biện pháp đóng mỏ. Cụ thể, địa phương thực hiện các thủ tục và cho đơn vị đầy đủ chức năng thuê lại để sử dụng và quản lý, vừa đóng góp cho ngân sách, vừa bảo đảm được an toàn, tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

Theo thống kê, hiện nay, toàn huyện có 52 hầm đất đã khai thác xong, trong đó, có 5 hầm có giấy phép,hợp tác trao đổi 2 hầm có chủ trương của UBND tỉnh để phục vụ an ninh - quốc phòng, 45 hầm đất không có giấy phép khai thác. Hiện tại, huyện đã đo đạc, thu hồi đất, chỉnh lý trên hồ sơ địa chính 44 hầm. Bên cạnh đó, huyện thành lập đoàn và xây dựng kế hoạch thanh tra việc sử dụng đất đối với các đơn vị khai thác hầm đất chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Trong các biện pháp bảo đảm an toàn, huyện tiến hành rào chắn, lắp biển cảnh báo nguy hiểm tại một số hầm, trong đó, ưu tiên đóng cửa mỏ tại các vị trí gần khu dân cư, cặp tuyến đường giao thông. Huyện tham mưu, trình phương án, chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất có nước mặt chuyên dùng để cho thuê, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn tại các hầm đất khai thác xong.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Trừ Vĩnh Thăng thông tin: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục phối hợp sở, ngành tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao đối với việc đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong. Huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn hạn chế vào khu vực hầm đất đã khai thác xong để bảo đảm an toàn về người và tài sản. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát những hầm đất phục vụ việc đi lại, sản xuất của người dân.

Đối với các hầm đất không phục vụ nhu cầu dân sinh, địa phương phối hợp đơn vị liên quan xây dựng phương án đấu giá cho thuê; tiếp tục làm việc với các đơn vị quản lý quyền sử dụng đất xác định hầm đất khai thác trái phép để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặt khác, huyện khẩn trương đo đạc, trình cấp trên thẩm định, phê duyệt bản trích đo đối với một số hầm chưa thực hiện và xây dựng phương án đấu giá, trình cấp trên cho chủ trương tổ chức đấu giá cho thuê theo đúng quy định./.

Châu Sơn